Advokat på Geilo

Swan-logo-pmsGeiloadvokatene er en del av SWAN advokatfellesskap på Billingstad, i Asker. De fleste av sakene som kommer til vårt kontor på Geilo håndteres av Advokat Kjell Weiss-Andersen jr, som har lang erfaring innen tvisteløsning og prosess.

Løsninger utenfor rettssystemet

Vi er opptatt av å finne løsninger som både du og din motpart kan leve med.
Dette innebærer blant annet at vi prøver å finne løsninger utenfor rettssystemet, slik at du og din eventuelle motpart lettere kan forholde dere til hverandre i fremtiden.

Vi er relativt godt kjent på Geilo, og advokat Kjell Weiss-Andersen jr. har hatt et nært forhold til Geilo i over 60 år.

Ta kontakt i dag, på telefon: 32 08 75 00 eller e-post: kjell.weiss-andersen@swan.no 

Du finner oss i Torgbygget. Møte etter avtale.